THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5673176
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4632776
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3149535
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126740
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3119147
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644296
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612334
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367870