THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5717230
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4829460
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3244054
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3143884
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124341
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2658781
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2616211
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2387985