THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5691523
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4710271
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3184697
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3133236
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120878
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2649279
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613513
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2376111